Wat is een autolening?

Een autolening of ook wel autofinanciering is een methode om een auto, nieuw of tweedehands, te kopen door geld te lenen. Dit geld ga je lenen bij een bank of kredietinstelling.

Dit zijn de verschillende parameters van autolening:

  • bedrag van de lening
  • looptijd
  • interestvoet of JKP

Deze 3 parameters bepalen wat je maandelijks bedrag is dat je moet betalen aan je bank voor de terugbetaling van je lening.

Hoeveel kan ik lenen?

Theoretisch gezien kan je lenen in functie van je terugbetalingscapaciteit. Deze zal door de bank worden berekend op basis van je inkomen of vermogen. Dit inkomen kan gaan van inkomen uit arbeid (je loon), maar ook huuropbrengst, dividenden etc.

TIP: maak hier een simulatie en ontdek de laagste rente voor jou

Als je geen andere vormen van inkomen hebt dan je loon, zal de bank typisch maar toestaan dat je maximaal 30% van je netto-inkomen mag besteden aan de terugbetaling van je financiering. Maar ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.

Wat is de looptijd van een autolening?

Typisch aan een autolening is dat de termijn binnen dewelke je deze lening terug dient te betalen, maximaal 5/6 jaar is. Dat is dus een groot verschil met bijvoorbeeld een hypothecair krediet (voor de aankoop van een onroerend goed) waarbij de looptijd kan oplopen tot 30 jaar of uitzonderlijk zelfs meer.

Een autolening om deze prachtige nieuwe auto te kopen?
Een nieuwe auto kopen of financieren?

Wat is de rente of interest op een autolening?

Bij dit soort financiering is de rente vrij laag. Dit komt enerzijds omdat de looptijd kort is en omdat de bank de auto als onderpand heeft. Indien er niet betaald wordt, gaat de bank de auto aanslaan en verkopen om de lening te recupereren.

Op dit ogenblik zijn autoleningen aan 2-3% de norm, maar regelmatig worden er promoties gehouden waarbij het renteniveau drastisch verlaagd wordt. Autofinancieringen aan 0% komen vaak voor ten tijde van het autosalon van Brussel. Deze commerciele geste wordt dan uiteraard gebruikt om de verkoop van auto’s te doen stijgen. Vaak zijn dit soort promoties beperkt per automerk.

JKP of rente?

Het Jaarlijks Kosten Percentage of JKP is de totale kost van de financiering, uitgedrukt als interestniveau. JKP bevat niet enkel de rente die je moet betalen aan je bank, maar ook andere vormen van kosten die moet betalen bij sommige kredietinstellingen, zoals dossierkosten en andere kleine kosten.

Als je dus een autolening of andere vorm van financiering wil vergelijken, dan is het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) dus de beste maatstaf.